С грижа за бъдещето!

Конкурси

ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове в обекти в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Брезник”ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове в обекти в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Брезник” 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ЗАПОВЕДИ