С грижа за бъдещето!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Брезник

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13875.20 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Брезник

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8391.60 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Брезник

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20453.26 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Брезник

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6991.58 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Брезник

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8935.68 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024