С грижа за бъдещето!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Брезник

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12525.00 Първа: 26.01.2022
Втора: 26.01.2022

ДГС Брезник

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 41517.00 Първа: 26.01.2022
Втора: 26.01.2022