С грижа за бъдещето!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Брезник

Обект: 2401ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 219039.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Брезник

Обект: 2407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31508.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Брезник

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37440.00 Първа: 22.01.2024
Втора: 22.01.2024

ДГС Брезник

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24030.00 Първа: 22.01.2024
Втора: 22.01.2024