С грижа за бъдещето!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Брезник

Обект: 2300ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 83941.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДГС Брезник

Обект: 1806Д-23 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 135704.00 Първа: 08.03.2023
Втора: 08.03.2023