С грижа за бъдещето!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Брезник

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 52488.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 18.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 29122.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 18.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2303МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 149736.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 18.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2302МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 88112.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 18.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2301МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 122088.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 18.01.2023