С грижа за бъдещето!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Брезник

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 49613.00 Първа: 09.01.2023
Втора: 09.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 50226.00 Първа: 09.01.2023
Втора: 09.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21961.00 Първа: 09.01.2023
Втора: 09.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14255.00 Първа: 09.01.2023
Втора: 09.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2303МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 60693.00 Първа: 09.01.2023
Втора: 09.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2302МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34399.00 Първа: 09.01.2023
Втора: 09.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2301МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47048.00 Първа: 09.01.2023
Втора: 09.01.2023