С грижа за бъдещето!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Брезник

Обект: 2233П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 15167.00 Първа: 05.10.2022
Втора: 05.10.2022

ДГС Брезник

Обект: 2231П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 9215.00 Първа: 05.10.2022
Втора: 05.10.2022

ДГС Брезник

Обект: 2230П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 10097.00 Първа: 05.10.2022
Втора: 05.10.2022

ДГС Брезник

Обект: 2229П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 23541.00 Първа: 05.10.2022
Втора: 05.10.2022

ДГС Брезник

Обект: 2225Р Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 1385.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 30.08.2022

ДГС Брезник

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11051.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 30.08.2022

ДГС Брезник

Обект: 2223П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15172.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 30.08.2022

ДГС Брезник

Обект: 2222П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13238.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 30.08.2022

ДГС Брезник

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17412.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 30.08.2022

ДГС Брезник

Обект: 2220П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42546.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 30.08.2022

ДГС Брезник

Обект: 2219П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 77298.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 30.08.2022